Szablony artykułów

 

Zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów.

Prosimy o powstrzymanie się od załatwienia spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa.

Sprawy bardzo pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami:

34 358 26 18

691 226 634

691 226 632

 

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.