Zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów.

Prosimy o powstrzymanie się od załatwienia spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa.

Sprawy bardzo pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami:

34 358 26 18

691 226 634

691 226 632

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.