Drukuj

UWAGA

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI W ZAKRESIE:

- PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

- UBOJU DOMOWEGO NA POTRZEBY WŁASNE

NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO

 

                                   

Na terenie powiatu oleskiego zgodnie z  rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1) utworzono:

 

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI III
(restricted zone III) (tzw. strefa czerwona)

obejmujący:

”część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale’’

tj. następujące miejscowości:

- BUDZÓW, GOŁA, KOBYLA GÓRA, KRZYŻANOWICE, NOWA  WIEŚ OLESKA, NOWA WIEŚ, USZYCE-OSIEDLE, USZYCE, ZDZECHOWICE, PAKOSZÓW.

- ALEKSANDRÓW,KIK, KOWALE, ( dot. posesji na zachód od ul. Ożarowskiej na Kowale Kolonia – Kiczmachów), KOZIEŁ, PRZEDMOŚĆ.

 

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I
(restricted zone I) (tzw. strefa NIEBIESKA)

obejmująca:

”część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42”

tj. następujące miejscowości:

-DĘBINA, GORZÓW ŚL., JAMY, JASTRZYGOWICE, KOZŁOWICE, PAWŁOWICE, PAWŁOWICE GORZOWSKIE, SKROŃSKO.

-BRZEZINY, GANA, KOWALE ( dot. posesje na wschód od  ul. Ożarowskiej na Kowale Kolonia – Kiczmachów) KUŻNICZKA, LACHOWSKIE, MARKI, PRASZKA, PROSNA, ROSOCHY, ROZTERK, SOŁTYSY, STROJEC, SZYSZKÓW, TOKARÓW, WIERZBIE, WYGIEŁDÓW.

- DALACHÓW ( dot. posesji na zachód od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej nr 43), FAUSTIANKA, ŁAZY, MŁYNY (dot. posesji na zachód od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej  nr 43), ODCINEK, KUŹNICA, PORĄBKI (dot. posesji na północ od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej  nr 42).

 

UWAGA SZCZEGÓŁÓWA MAPA Z OBSZARAMI I MIEJSCOWOSCIAMI W NICH SIĘ ZNAJDUJACYMI pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 !!! WAŻNE  INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ !!!

 

 NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA (SPRZEDAŻY)  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 lipiec 2021 10:49 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 10:52 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 10:57 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 11:03 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 11:04 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 11:07 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 11:08 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 sierpień 2021 12:34 Admin
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 październik 2021 15:40 Admin